ایدز

فابیوس، تحریم، ایدز و اینک فرش قرمز!

فابیوس، تحریم، ایدز و اینک فرش قرمز!

«لوران فابیوس» در پی توافق هسته‌ای که میان ایران و کشورهای ۱+۵ حاصل شد، همزمان با هفته ملی بیماران هموفیلی یعنی یکم تا هفتم مرداد، بدون پرداخت حتی یک یورو غرامت به مظلومین پرونده خون‌های آلوده فرانسوی وارد شده به ایران در دوره مدیریت وی، به تهران می‌آید! پرونده خون‌های آلوده به ویروس ایدز و […]