تلاگرام

دهن‌کجی یک نرم افزار خارجی به قوانین داخلی

دهن‌کجی یک نرم افزار خارجی به قوانین داخلی

 از زمانی که بازار تلگرام در ایران داغ شد و مسئولین کشور تلاش کردند حضور این نرم‌افزار خارجی را در فضای ایران ساماندهی کنند، مدیر جوان تلگرام، پاول دورف آب سردی بر سر این مسئولین ریخت و همه رشته‌های آن‌ها را پنبه و به نوعی دهن کجی کرد. شاید اوج این مسئله را می‌توان در […]